Fâs bwrdd bach

 • Cactus vase

  Fâs cactws

  Design Dyluniad Ciwt a Swyddogaethol】 Ychwanegwch ychydig o liw i'ch gofod crefftau celf gyda chai Cactus anorchfygol! Perffaith ar gyfer storio pensiliau, creonau, nodiadau gludiog, siswrn, marcwyr dileu sych a chymaint mwy.
  Construction Adeiladu Acrylig Cadarn】 Wedi'i wneud o baent Cerameg naturiol sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd ac sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd, sy'n addas ar gyfer oedolion neu blant 3 oed +.
  【Dim Angen Cydosod】 Gallech ei roi yn y swyddfa, ystafell ddosbarth, bwrdd gwagedd, canolfan gelf, ystafell wely. Fe wnaeth hyn eich galluogi i leihau cynwysyddion a threfnu'n well.
  Oice Dewis Rhodd Perffaith】 Yn dod mewn pacio bocs anrheg cadarn, yr anrheg orau i athro, myfyrwyr, bechgyn a merched bach.
  【Cadwch Eich Desg yn Daclus pot Pot pensil lliwgar sy'n storio'r corlannau, pensiliau a deunydd ysgrifennu hanfodol gan gadw'ch bwrdd gwaith yn anniben ac yn daclus.

 • Pumpkin watering can

  Gall dyfrio pwmpen

  DYLUNIO RETRO - Gall y dŵr hwn fod â dyluniad retro a vintage a all addurno ac ategu eich gardd.
  ARDDULL PUMPKIN - mister planhigion gyda dyluniad pwmpen mewn lliw gwahanol.
  NOZZLE ADJUSTABLE - Gall atomization da, ffroenell addasadwy, chwistrellu niwl neu linell syth.
  DYLUNIO HIR NOZZLE - Yn dod gyda ffroenell plastig hir, sy'n eich galluogi i ddyfrio planhigion llai yn rhwydd.
  CAIS EIDDO - Mae'n ddelfrydol ar gyfer holl anghenion eich cartref gan gynnwys glanhau, plannu, glanhau cynhyrchion, olewau hanfodol, ysbeilio planhigion a blodau, gosod dail a glanhau ffenestri. a llawer o ddefnyddiau eraill.

 • The flower

  Y blodyn

  【Addurn Dollhouse】 Am ffordd giwt o gael gafael ar eich Hoff Dollhouse! Sicrhewch hwn fel set ychwanegiad i'ch tŷ dol, neu Ar ei ben ei hun! Yn cynnwys popeth y gallai fod angen i chi ei chwarae a'i esgus.
  【Rhodd Perffaith】 Mae Ffigurau Chwarae Gwydn Gwych yn Berffaith ar gyfer Dwylo Bach! Gwych ar gyfer Chwarae Ffigur ac Ychwanegiad Perffaith ar gyfer Eu Casgliad Dollhouse. Rhodd Nadolig, anrheg dydd Mawrth.
  Toy Tegan Datblygu】 Mae'r dramâu chwarae annwyl hyn yn hyrwyddo datblygiad gwybyddol iach trwy chwarae esgus. Bydd actio llinellau stori yn ymarfer prosesau naratif a meddwl yn feirniadol, tra bod sgiliau echddygol manwl a deheurwydd yn gwella wrth i'r rhai bach drin yr amgylcheddau hwyl.
  Materials Deunyddiau Diogel】 Gorffeniadau diwenwyn a deunyddiau diogel i blant.
  【Nodyn】 Nid yw'r eitem hon yn faint bywyd, dim ond ar gyfer addurno, heb swyddogaeth ymarferol.

 • Ears infusion bag or bottle

  Bag trwyth neu botel trwyth

  Deunydd: gwydr gwrth-wydr, dur gwrthstaen wedi'i gyfuno â rhaff cywarch â llaw, arddull gwlad America.
  Mae deiliad y gannwyll hon yn rhoi cannwyll, gan awgrymu pan fydd y gannwyll yn llosgi, peidiwch â symud y llaw.
  Gallwch hefyd addurno'ch lle fel fâs, gosod planhigyn, neu efelychu planhigyn.
  Os ydych chi'n credu bod y gannwyll go iawn yn beryglus, gallwch chi roi cannwyll electronig.
  Ar gyfer hiraeth ffasiwn, mae pobl fodern yn defnyddio canhwyllbren yn gynyddol, canhwyllau i addurno'r cartref, yn cynyddu'r awyrgylch.

 • Small mouth vertical grain a flower

  Genau bach grawn fertigol blodyn

  Wedi'i wneud o wydr di-blwm
  Dyluniadau Modern Cain a wneir gan weithwyr proffesiynol
  Wedi'i gynllunio ar gyfer defnydd a storfa hawdd, sy'n addas ar gyfer pob achlysur